החלפת מספר

במידה והשיחות המטרידות לא פוסקות שקול להחליף מספר, דרך זולה פשוטה ומהירה להפסקת ההטרדות

פרסומת